• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Super User

Super User

W zakładce dotyczącej procedur COVID-19 opublikowane zostały "Zasady bezpiecznego korzystania z biblioteki szkolnej". Prosimy o zapoznanie się z wymienionymi zasadami.

W dniach 11, 14 i 15 września 2020 r. w auli szkolnej wykonywane będą zdjęcia klasowe.
Dodatkowo będzie możliwość zrobienia zdjęć do dokumentów (dowód osobisty, prawo jazdy, wiza, paszport).
Obowiązuje strój galowy!

Harmonogram wykonywania zdjęć dostępny jest tutaj.

Trwa nabór wniosków o jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2019/2020. 

Termin składania wniosków: do 30.11.2020 r. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 AKTUALIZACJA  W dniach od 4 do 10 września 2020 r. odbędzie się skup podręczników. W dniach od 14 do 16 września odbędzie się sprzedaż skupionych podręczników. Każdy uczeń, który chciałby sprzedać podręcznik na kiermaszu proszony jest o podpisanie go swoim imieniem i nazwiskiem, klasą oraz wycenę (ołówkiem na pierwszej stronie). Podręczniki proszę przynosić do Zakątka. W przypadku, kiedy uczeń nie wyceni podręcznika, zrobi to opiekun kiermaszu - p. Paulina Kuta i p. Justyna Bodzioch. ZAPRASZAMY!
W poniedziałek sprzedaż podręczników będzie prowadzona w godzinach 10:30 - 12:30.

Przypominamy o terminie poprawkowego egzaminu maturalnego, który został wyznaczony na 8 września 2020 r. Początek o godzinie 14:00

Egzaminy odbędą się w tzw. reżimie sanitarnym, podobnie jak miało to miejsce w czerwcu. Nie zapomnijcie o maseczkach i własnych przyborach do pisania!

Wnioski o Stypendium szkolne o charakterze socjalnym można składać do dnia 15 września 2020 roku. Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie może przekroczyć 528,00 netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Szczegółowych informacji udziela p. Monika Zachara
Dodatkowe informacje tutaj.

Szanowni Państwo,
1. Do "zestawu" procedur wprowadzamy kolejną procedurę dotyczącą Zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii (patrz INFORMACJE - Procedury COVID 19, pkt.4)
2.  W Procedurze organizacji bezpiecznych warunków kształcenia i pracy w ZSOiT i. Jana Szczepanika w Tarnowie w związku z pandemią choroby COVID – 19 (pkt.1), w Postanowieniach ogólnych wprowadzono zapis: 
Po przyjściu do szkoły uczniowie/ nauczyciele/ pracownicy dezynfekują ręce. Zaleca się noszenie maseczek przy wejściu do szkoły oraz przy poruszaniu się w przestrzeniach użyteczności wspólnej
takiej jak korytarze, toalety czy szatnie. W klasach UCZNIOWIE nie muszą nosić maseczek.

 Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie, Rodzice, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy administracji i obsługi. Witam Państwa serdecznie, a szczególne słowa powitania kieruję do tych, którzy po raz pierwszy przekraczają próg Szkoły Szczepanika. Również przyszłym maturzystom i uczniom zdającym w tym roku egzaminy zawodowe życzę wszelkiej pomyślności!

Zebrania z rodzicami uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 odbędą się w czwartek 3 września 2020 r. o godz. 15.30. Harmonogram zebrań dostępny jest tutaj.

Ze względu na wagę poruszanych spraw oraz zalecenia epidemiczne prosimy o obecność jednego z rodziców/opiekunów prawnych. W przestrzeniach wspólnych (korytarze, klatki schodowe), zalecamy stosowanie maseczek.  

Serdecznie zapraszamy!

Warto zobaczyć...

Trochę historii...

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.