• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Szkoły Szczepanika

Dyrektor Szkoły
mgr Magdalena Siedlik
Absolwentka KUL - historia sztuki

studia podyplomowe z historii i zarządzania placówkami oświatowymi

Wicedyrektor
mgr Artur Morys
Nauczyciel informatyki.
Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Pracuje w szkole od 2002 roku.

Wicedyrektor 
mgr Sławomir Sus
Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Pracuje w szkole od 1990 roku.

Kadra dyrektorska:  dyrektor Magdalena Siedlik (w środku), wicedyrektor Artur Morys (po lewej), wicedyrektor Sławomir Sus (po prawej)

Kierownik kształcenia praktycznego
mgr inż. Lucyna Łępa
Absolwentka Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.
Nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych.

Kierownik kształcenia praktycznego
mgr Małgorzata Wrona
Nauczyciel materiałoznawstwa.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Kierownik internatu
mgr Aneta Kuta
Absolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Pracuje w szkole od roku 2008. Pełni funkcję od 1 września 2013 r.

Grono pedagogiczne

Nauczyciele języka polskiego


mgr Agnieszka Będkowska
mgr Emilia Budzik
mgr Mieczysław Czosnyka
mgr Katarzyna Dajtrowska
mgr Sylwia Gaj
mgr Rafał Halski

Nauczyciele języka niemieckiego

mgr Lilianna Grębska
mgr Bożena Jurkiewicz
mgr Grzegorz Komendacki
lic. Małgorzata Pieróg
mgr Barbara Porosło

Nauczyciele języka angielskiego

mgr Dorota Bednarz
mgr Anna Chwistek
mgr Agnieszka Czuban-Patrzałek
mgr Krystyna Gądek
mgr Justyna Rogalska
mgr Sylwia Sus-Grzesik
mgr Aneta Świądro–Jakubas
mgr Tadeusz Zabiega


Nauczyciele historii

mgr Dariusz Cuprian
mgr Bożena Jewuła
mgr Paulina Krakowiak
mgr Wojciech Sypek

Nauczyciele wiedzy o kulturze

mgr Magdalena Siedlik

Nauczyciele matematyki

mgr Marta Kuta
mgr Beata Miś
mgr Monika Płoszaj-Masłyk
mgr Urszula Potępa

Nauczyciele fizyki

mgr Łukasz Zach

Nauczyciele chemii

mgr Regina Janicka
mgr Alicja Obal


Nauczyciele informatyki

mgr Marcin Ciszewski
mgr Zbigniew Czekaj
mgr inż. Rafał Czyszczoń
mgr inż. Lucyna Łępa
mgr Artur Morys

Nauczyciele geografii

mgr Piotr Kukułka
mgr Anna Pagacz-Plebanek
mgr Anna Ciszewska
mgr Bernadetta Zaucha

Nauczyciele biologii

mgr inż. Beata Bielatowicz
mgr Anna Batko

Nauczyciele religii i etyki

s. mgr Lilia Czaplina
mgr Ewa Oćwieja–Pytel
ks. mgr Daniel Świątek
mgr Monika Zachara


Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości

mgr Renata Maciąg
mgr Sławomir Sus

Nauczyciel elementów prawa

mgr Monika Zachara


Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Sabina Lenczewska


Nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Grzegorz Będkowski
mgr Sebastian Krawczyk
mgr Wojciech Olszówka
mgr Konrad Słowik
mgr Piotr Sulowski
mgr Rafał Świątek
mgr Krzysztof Wolak
mgr Beta StachNauczyciele przedmiotów zawodowych

mgr Adrian Dzierwa
mgr inż. Urszula Franczykowska
mgr Patrycjusz Gąsiorek
mgr Iwona Gniewek
Bogdan Łakoma
lic. Grażyna Łątka
mgr inż. Lucyna Łępa
mgr inż. Jerzy Marchwiany
mgr Barbara Marek
mgr inż. Bernard Mikos
lic. Anna Mleczko
mgr inż. Wojciech Słowik
mgr inż. Agnieszka Tracz
mgr Andrzej Tylko
mgr Beata Witek
mgr Małgorzata Wrona
mgr Paweł Malinowski

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Czyszczoń


Nauczyciel – bibliotekarz

mgr Marta Podleśna


Wychowawcy internatu

mgr Jolanta Kukułka
mgr Mariola Kumorek
mgr Aneta Kuta
mgr Monika Stach

Pedagog szkolny

mgr Magdalena Zabiega
mgr Sylwia Sus-Grzesik

Zajęcia praktyczne

 mgr Michał Czernecki

Muzyka

 mgr Michał Czernecki


Pracownicy administracji i obsługi


Administracja szkolna

Kinga Irzykowska
Anna Marcinek
Barbara Sus
Marta Świątek
mgr Barbara Tyrka – główny księgowy

Obsługa szkoły

Stanisław Kukliński
Piotr Kuta
Bożena Tarnowska
Beata Cich
Jan Wieloch

Administracja i obsługa internatu

Renata Czosnyka
Bogdan Łakoma
Monika Ziejka
Elżbieta Podraza
Małgorzata Różowska
Halina Sowa
Grażyna Żmuda
Ewa Wałaszek


  

Warto zobaczyć...

Trochę historii...

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.