fbpx
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Samorząd Uczniowski ZSOiT

Opiekunowie: mgr Krystyna Gądek, mgr Anna Chwistek

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca SU: Bartłomiej Patyk

Wiceprzewodniczący: Szymon Baranowski, Anna Bujak

Więcej szczegółów z życia SU - tutaj.


Klub Debatancki

Opiekun: mgr Rafał Halski

Klub Debatancki Szkoły Szczepanika to organizacja zrzeszająca uczniów naszej szkoły. Kim jesteśmy? Grupą nastolatków interesujących się światem, w którym żyjemy. Mamy własne zdanie na przeróżne tematy. Współpracujemy i bierzemy udział w turnieju Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. W sezonie X zajęliśmy 2. miejsce, a w tym roku wracamy po więcej!

Telektroskop

Opiekun: mgr Monika Płoszja-Masłyk

Telektroskop Szkoły Szczepanika to organizacja zrzeszająca uczniów naszej szkoły, interesujących się filmami, mediami i produkcją. Współpracujemy ściśle z samorządem uczniowskim i dyrekcją szkoły, organizując i realizując reportaże oraz filmy związane z wydarzeniami w naszej szkole.

 

Szkolne Koło Turystyki Górskiej "Amonit"

Opiekun: mgr Wojciech Sypek

W ramach pracy Klubu organizuje się corocznie kilka rajdów, w których uczestniczą uczniowie wszystkich klas. Każdego roku młodzież Szkoły Szczepanika bierze udział w jednodniowych Złazach, organizowanych przez PTTK Odział w Tarnowie. Są to: Złaz Szlakami Legionistów do Łowczówka w listopadzie, Złaz „Góra św. Marcina” w styczniu oraz Złaz Powitanie Wiosny w marcu. Dwa pierwsze są silnie związane z historią regionu: Bitwą pod Łowczówkiem z 1914 r. oraz z udziałem Ziemi Tarnowskiej w Powstaniu Styczniowym w l. 1863-1864. W grudniu odbywa się Rajd Pokoleń na Przehybę w Beskidzie Sądeckim, współorganizowany z tarnowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Ponadto organizowane są kilkudniowe rajdy na jesień i wiosnę każdego roku, najczęściej w Beskid Sądecki, Niski lub Wyspowy.
Początki istnienia obecnej struktury koła sięgają 1995 r., kiedy to połączyły się dwa koła działające w szkole: Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych - PTSM i koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - PTTK nr 56. Opiekunem tych kół byli: PTTK - Pan Dyrektor Stanisław Wiatr, a PTSM - Pani Lucyna Łępa. Po połączeniu opiekę przejął Pan Wicedyrektor Piotr Kukułka - jako Koło Turystyczne "Dratewka". W 2002 r. nastąpiła zmiana nazwy organizacji na Szkolny Klub Turystyki Górskiej "Amonit", którym do 2007 r. opiekował się Pan Piotr Kukułka. Następnie jego rolę przejął Pan Wojciech Sypek.
Klub organizuje rajdy, spotkania, wycieczki, prelekcje, mając na uwadze pozytywne oddziaływanie na współczesną młodzież. Pozwala w sposób naukowy zetknąć się z różnymi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego i kulturowego kraju, z jego osiągnięciami i perspektywami rozwoju. Tak zdobyta wiedza o kraju wzbudza godność i dumę narodową, krzewi patriotyzm i przywiązanie do swojej „małej Ojczyzny”.
Z Klubem stale współpracuje szerokie grono nauczycieli, pasjonatów turystyki pieszej i aktywności fizycznej. W roli opiekunów najczęściej spotkamy Panów: Mieczysława Czosnykę, Rafała Halskiego, Wojciecha Olszówkę, Piotra Sulowskiego, Sławomira Susa, Krzysztofa Wolaka i Łukasza Zacha.

Radiowęzeł szkolny

Opiekun: mgr Monika Zachara

Radiowęzeł szkolny działa od wielu lat, powstał on jeszcze w latach 80., kiedy w czasie gruntownego remontu szkoły zainstalowano w klasach i na korytarzach głośniki oraz wyposażono niewielkie pomieszczenie dla radiowców na drugim piętrze, tuż obok gabinetu wicedyrektora. Od 1997 r. funkcję opiekuna pełni Pani Prof. Lilianna Grębska. Przez lata zmieniał się charakter audycji opracowanych w szkole tak, jak i zmieniały się zastępy młodych zapalonych radiowców.
Radiowęzeł jest obecny codziennie w szkolnej rzeczywistości. Przygotowano wiele audycji (m. in. Z okazji Dnia Nauczyciela, wigilii, rocznicy śmierci Jana Pawła II, Dnia Patrona Szkoły, uroczystości historycznych), Często podawane są bieżące komunikaty i informacje, newsy. Ponadto ekipa radiowęzła obsługuje sprzęt nagłaśniający na uroczystościach szkolnych, odtwarzana jest muzyka na przerwach. 


Klub "Młodzieżowego Lidera"

Opiekun: mgr Magdalena Zabiega

 

Klub "Młodzieżowego Lidera"(koło psychologiczne) skupia uczniów, którym zależy na rozwinięciu umiejętności rozumienia siebie i innych, poznawaniu wiedzy z zakresu psychologii, ćwiczeniu umiejętności komunikacyjnych, doskonaleniu umiejętności społecznych i debatanckich. Udział w zajęciach klubu stwarza okazje do angażowania się w działania prozdrowotne i pomocowe.  Celem klubu jest wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych poprzez udział w programach, które mobilizują młodych do pozytywnych zmian, pomagania sobie i konstruktywnego współdziałania. 

W ramach działania klubu wszyscy, którzy potrzebują wsparcia przy podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu mogą skorzystać z  profesjonalnej porady, natomiast osoby pragnące wytrenować zachowania odważne, uczynią to  w trakcie „Praktyk Zastępowania Agresji ART”. Historia klubu „Młodzieżowego lidera” sięga 1998 roku, kiedy to grupa młodych zapaleńców postanowiła pod czujnym okiem pedagoga szkolnego poprowadzić w szkole pierwsze forum młodzieżowe nt. odpowiedzialności za relacje. Ponieważ forum zyskało duże uznanie w oczach Dyrekcji i cieszyło się zainteresowaniem uczniów, jego tematyka została powtórzona w ramach ogólnoszkolnych warsztatów, które poprowadzili w klasach młodzieżowi liderzy we wsparciu wychowawców. W kolejnych latach młodzieżowi liderzy angażowali się nie tylko w prowadzenie grup rówieśniczych ale też w liczne akcje promujące zdrowie, wolontariat w koleżeńskim telefonie zaufania, projekty miejskie, przygotowywanie audycji radiowych na trudne tematy, organizacje zabaw choinkowych dla dzieci z domu dziecka.

"Młodzieżowi Liderzy" dzisiaj :

 • prowadzą grupy rówieśnicze w trakcie ogólnoszkolnych warsztatów
 • uczestniczą w mediacjach podczas rówieśniczych konfliktów
 • debatują na aktualne problemy młodzieżowe
 • ćwiczą zachowania odważne
 • pomagają w podejmowaniu decyzji opartych na wartościach
 • przeciwdziałają agresji i zachowaniom destrukcyjnym
 • pogłębiają wgląd w siebie
 • wspierają realizację Szkolnego Programu Profilaktyki

Rodzaj zajęć: forum dyskusyjne, warsztaty psychoedukacyjne, trening 24 umiejętności prospołecznych krok po kroku.

A oto kilka odsłon z inspirujących działań realizowanych przez  nasz Klub:

 1. Akademia Relacji: "Kobiety są z Wenus a mężczyźni z Marsa"
 2. "Kim jesteś - kim możesz być" - warsztaty dla liderów
 3. Wywiad z o. Szymonem, prowadzącym warsztaty dot. Rozwoju osobistego
 4. "Małzenski start up" - spotkanie z mediatorem rodzinnym 
 5. Jak budować trwałe relacje
 6. Szkolenie  Młodzieżowych Liderów 
 7. Projekt "Nienawisć - Jestem Przeciw!"
 8. Heppening ulicami Tarnowa
 9. Debata szkolna "Zakaz hejtowania to..."
 10. Warsztaty wychowawcze
 11. Warsztaty "Odczuwa-Ufaj-mów" 
 12. Kampania profilaktyczna"Chcesz zmarnować swoje życie"

 Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i na nasz kanał.Młodzieżowy Klub Wolontariusza

Opiekun: mgr Monika Zachara

W naszej szkole działa Młodzieżowy Klub Wolontariusza. Skupia on w swoich szeregach tych uczniów, którzy dobrowolnie i bezinteresownie poświęcają swój czas, aby pomagać innym. 
Formy aktywności proponowane przez nasz klub to: pomoc ludziom starszym w Domu Pomocy Społecznej; zajęcia integracyjne z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą; indywidualne odwiedzanie osób chorych; organizacja czasu wolnego i pomoc w nauce dzieciom z rodzin zastępczych; udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. W ramach działalności wolontariatu organizujemy zabawy dla dzieci z rodzin zastępczych lub niepełnosprawnych.

Praca w charakterze wolontariusza daje nam dużo radości i satysfakcji; dzięki niej poznajemy nowych, ciekawych ludzi, a także zdobywamy bezcenne doświadczenie, które pozwala nam stawać się ludźmi bardziej otwartymi na innych i bardziej komunikatywnymi.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z nami. 

https://cus.tarnow.pl/klub-wolontariusza/

Warto zobaczyć

Trochę historii...

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.