fbpx
  • 1
  • 2
  • 3

 

Przedmaturalny zawrót głowy u Rodziców czyli jak poradzić sobie ze stresem przedmaturalnym swoim i swoich dzieci - ulotka dla rodziców

Stres pod kontrolą, czyli co robić, gdy dopada nas stres? - ulotka dla uczniów

„Stres – Wróg czy Przyjaciel? Jak utrzymać go pod kontrolą? - ulotka z wnioskami po warsztatach

Procedury reagowania w sytuacji kryzysowej w szkole w przypadku próby samobójczej lub samobójstwa - plik do pobrania


Państwa Dziecko otoczone jest fachową opieką doświadczonych pedagogów i wychowawców. Staramy się dostosowywać program dydaktyczny i wychowawczy do indywidualnych potrzeb młodzieży rozwijając zainteresowania uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Bezpieczna Szkoła

Najnowsze badania diagnozujące poziom bezpieczeństwa w szkole utwierdzają nas w przekonaniu, że realizowany od kilku lat projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa przynosi pozytywne efekty. Posiadanie zaś honorowego Certyfikatu  „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest nobilitacją dla całej społeczności „Szkoły Szczepanika” i ważną informacją dla rodziców i uczniów. Dziękujemy naszym  partnerom zaangażowanym w realizację projektu; w szczególności Policji i Organowi prowadzącemu szkołę za owocną współpracę i wspieranie naszych działań na tym polu. Uczniów jak zawsze uwrażliwiamy, aby reagować na wszelkie rodzaje przemocy i informować nas o niepokojących zdarzeniach naruszających poczucie bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie uczniów
Warunki ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2021/2022 dostępne są tutaj. Pozostałe oferty zgłoszone przez firmy ubezpieczeniowe dostępne są w kancelarii szkoły.

 

WAŻNE SPRAWY I PROBLEMY PROSIMY ZGŁASZAĆ WYCHOWAWCY KLASY, ZESPOŁOWI KIEROWNICZEMU LUB DYREKCJI SZKOŁY.

Dyrektor Szkoły, (p.o. dyrektora mgr Sławomir Sus) przyjmuje po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w sekretariacie szkoły.

 

Dyżury zespołu kierowniczego pełnione są codziennie:

poniedziałek: kierownik kształcenia praktycznego mgr inż. Lucyna Łępa

wtorek: kierownik pracowni mgr Iwona Gniewek

środa: wicedyrektor mgr Małgorzata Czyszczoń

czwartek: wicedyrektor mgr Artur Morys

piątek: rotacyjnie - informacja w sekretariacie szkoły

 

W szkole opiekę psychologiczno - pedagogiczną koordynuje pedagog szkolny:

mgr Magdalena Zabiega

Dyżury pedagoga:

Poniedziałek: 9:30 - 13:00
Wtorek: 10:30 - 15:00
Środa: 9:00 - 13:30
Czwartek: 9:00 - 13:30
Piątek: 9:00 - 13:00

 

SZANOWNI RODZICE!
Prosimy o obecność na zebraniach rodzicielskich i systematyczny kontakt z wychowawcą. Tylko ścisła współpraca rodziców ze szkołą zapewni pożądane efekty dydaktyczne i wychowawcze, tak samo ważne dla rodziców jak i dla szkoły.

SZKOŁA PRACUJE W SYSTEMIE JEDNOZMIANOWYM - ZAJĘCIA KOŃCZĄ SIĘ WE WCZESNYCH GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH.

W PLACÓWCE CZYNNY JEST KLUB "ZAKĄTEK", W KTÓRYM MŁODZIEŻ MOŻE KUPIĆ DRUGIE ŚNIADANIE.

 

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA TYTONIU !

Mamy opinię szkoły bezpiecznej, wolnej od narkotyków i przemocy.
Uczy się w tutaj 889 uczniów, zatrudnionych jest 84 nauczycieli.
Zajęcia praktyczne Technikum Zawodowego odbywają się w pracowniach:

krawieckich - ul. Goldhammera 32, tel. 14 627 22 02
stolarskich - ul. Siewnej

Prosimy o zachęcanie swoich dzieci do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i klasy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Warto zobaczyć

Trochę historii...

Odwiedza nas 110 gości oraz 0 użytkowników.