fbpx
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Rys historyczny Szkoły Szczepanika


 • 1895 – Leib (Leon) Schwanenfeld projektuje budynek przy ul. Ustronnej (obecnie Brodzińskiego), w którym po II wojnie światowej będzie mieściła się nasza szkoła, w tym roku został wybudowany internat

 • 1903 – przy ul. Ustronnej (obecnie Brodzińskiego) wystawiono nową secesyjną kamienicę, w której obecnie mieści się szkoła

 • 15 XI 1925 – Ludwika Rozsay – nauczycielka j. polskiego (I Dyrektor) dokonuje otwarcia nowej szkoły, która przyjmuje nazwę Prywatna Szkoła Zawodowa Żeńska i mieści się w budynku Szkoły Powszechnej im. Marii Konopnickiej (obecna poczta)

 • 16 XI 1925 – rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w szkole; kryterium przyjęcia: uiszczenie opłaty w kwocie 15 zł, ukończenie 14. roku życia i 7. klasy szkoły powszechnej; w I roku uczyło się 75 uczennic

 • 23 III 1926 – szkoła została zatwierdzona rozporządzeniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jako Średnia Szkoła Zawodowa Żeńska w Szkole Powszechnej im. M. Konopnickiej w Tarnowie; szkoła nosi imię św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 • 1928 – nową Dyrektor szkoły zostaje nauczycielka języka francuskiego – Zofia Przybyłkiewicz, w tym roku mury opuszczają pierwsze absolwentki

 • 1934 – kolejną Dyrektor Szkoły zostaje polonistka Maria Gucwa; szkoła traci swój prywatny charakter; utworzono w niej 4-letnie Gimnazjum Krawieckie

 • 1939-1945 – zajęcia szkolne zostały przeniesione do piwnic szkoły przy ul. Kopernika (obecnie Gimnazjum nr 2); w latach okupacji placówka funkcjonowała pod nazwą Szkoła Rzemieślnicza dla Krawców i Krawczyń; nauka obejmowała krojenie, szycie oraz naprawę niemieckich mundurów wojskowych

 • 18 I 1945 – Maria Gucwa ponownie uruchomiła szkołę, lecz w związku z tym, że dawny budynek został zajęty przez Pocztę Polską, tymczasową siedzibą szkoły, nazywanej Żeńskim Gimnazjum Krawieckim, a wkrótce Liceum Krawieckim stał się budynek Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki na Strusinie (obecnie Przedszkole nr 17)

 • X 1945 – przy szkole utworzono internat, który mieścił się w budynku przy ul. Wałowej 34

 • 1 IX 1946 – nowym Dyrektorem szkoły został historyk mgr Czesław Bartosz

 • 1 IX 1948 – szkoła otrzymała w użytkowanie secesyjny budynek przy ul. Brodzińskiego 9 oraz przylegający do niego bliźniaczy budynek przy ul. Goldhammera 8 z przeznaczeniem na internat szkolny

 • 1 IX 1949 – Dyrektorem szkoły zostaje mianowana Helena Baruś, nauczycielka zajęć krawieckich

 • 1950 – uruchomiono Zasadniczą Szkołę Zawodową o kierunku krawieckim oraz zwiększono profile rzemieślnicze o takie zawody, jak: stolarz, tapicer, kaletnik, fryzjer a następnie magazynier, elektromonter i konserwator; szkoła stała się koedukacyjna

 • 1955 – Szkoła została przejęta przez Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła a następnie przez Centralny Związek Spółdzielczości Pracy

 • 15 I 1957 – na stanowisko Dyrektora mianowano fizyka Kamila Jadernego

 • 1 IX 1967 – Dyrektorem szkoły zostaje nauczyciel matematyki Adolf Kobierski

 • 1 IX 1970 – Szkoła przyjmuje nazwę Zespół Szkół Zawodowych Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy, którą nosi do 1992 r.; w ramach Zespołu prowadzono kształcenie w ramach technikum zawodowego, liceum zawodowego oraz zasadniczej szkoły zawodowej

 • 15 XI 1975 – uroczyste obchody 50-lecia istnienia; z tej okazji szkoła otrzymała jako patrona, zmarłego w pierwszych dniach kampanii wrześniowej Mariana Buczka oraz nowy sztandar

 • 1 IX 1982 – funkcję Dyrektora objęła mgr inż. Ludwika Gawron, inżynier budownictwa wodnego i śródlądowego; pracowała na tym stanowisku do 1997 r., w tym czasie dokonano wielu znaczących prac adaptacyjnych w budynku szkoły i internatu

 • 1 IX 1992 – szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Odzieżowych; w ramach ZSO funkcjonowało 5-letnie technikum, 4-letnie liceum oraz 3-letnia zsz

 • 20 X 1995 – uroczystości 70-lecia istnienia szkoły, która przyjęła imię Jana Szczepanika – znanego tarnowskiego Wynalazcy, określanego mianem „polski Edison” (1872-1926)

 • 1 IX 1997 – nowym Dyrektorem Szkoły został nauczyciel chemii mgr inż. Stanisław Wiatr

 • 1997 – nawiązanie współpracy ze szkołą w Preszovie na Słowacji

 • 1 IX 1999 – w związku z reformą szkolnictwa utworzono w Szkole XIV Liceum Ogólnokształcące (profile: ogólny, humanistyczny, matematyczno-fizyczny) i Technikum nr 5 (kierunki odzieżowe i meblarskie)

 • 2001 – nawiązanie współpracy zagranicznej ze szkołą w Bad Berka (Niemcy) – Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej

 • 18 IV 2002 – uroczystości związane ze świętem Patrona Szkoły oraz odsłonięcie pomnika Wynalazcy, w których uczestniczyła Córka Jana Szczepanika – Maria Szczepanik-Zboińska oraz społeczność miasta Tarnowa

 • 1 I 2003 – szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie, popularnie zwana jest Szkołą Szczepanika; w ramach Zespołu funkcjonuje XIV Liceum Ogólnokształcące (klasy humanistyczne, dziennikarskie, integracyjne, psychologiczne, matematyczno-fizyczne) oraz Technikum nr 5 (klasy technologii odzieży, technologii drewna)

 • 8 V 2003 – w Ratuszu tarnowskim powołano uroczyście do istnienia Fundację im. Jana Szczepanika popularyzującą życie i dokonania Genialnego Wynalazcy

 • 1 IX 2003 – w XIV Liceum Ogólnokształcącym uruchomiono profil dziennikarski i integracyjno-psychologiczny

 • 1 IX 2004 – w ZSOiT uruchomiono Szkołę Policealną

 • 8 stycznia 2006 – Szkoła Szczepanika po raz pierwszy zorganizowała koncert plenerowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 • 21 IV 2006 – uroczyste obchody 80-lecia założenia Szkoły i 80. rocznicy śmierci Patrona, odsłonięcie popiersia wynalazcy na grobowcu na Starym Cmentarzu

 • Lipiec 2006 – wydanie pierwszego numeru „Rocznika Szkoły Szczepanika 2006”

 • 1 IX 2006 – w XIV Liceum Ogólnokształcącym uruchomiono klasę patriotyczno-wojskową

 • 22 VI 2007 – zakończenie 82. roku działalności szkoły, uroczyste pożegnanie Dyrektora szkoły mgr. inż. Stanisława Wiatra odchodzącego na emeryturę

 • 1 IX 2007 – w XIV Liceum Ogólnokształcącym uruchomiono klasy policyjne

 • 1 IX 2007 – funkcję Dyrektora Szkoły objęła mgr Magdalena Siedlik, historyk sztuki

 • Czerwiec 2008 – szkoła znalazła się na 4. miejscu w rankingu najlepszej zdawalności matury w Tarnowie

 • 1 IX 2008 – w Technikum nr 5 uruchomiono klasę w zawodzie fototechnik, w XIV Liceum Ogólnokształcącym profil teatralny

 • Lipiec-sierpień 2009 – wykonano renowację elewacji internatu szkoły

 • Lipiec-sierpień 2010 – wykonano elewację secesyjnego budynku szkolnego

 • Czerwiec 2011 – Technikum nr 5 w ZSOiT znalazło się w czołówce zdawalności egzaminów zawodowych

 • 1 IX 2011 – w ramach Technikum nr 5 uruchomiono nowy kierunek: technik organizacji reklamy

 • 13-15 VI 2012 r. Szkoła i Fundacja im. Jana Szczepanika przygotowały Jubileusz 140-lecia urodzin Patrona Szkoły Jana Szczepanika pod nazwą „Genialne Urodziny”, który obejmował Tarnów, Przemyśl i Warszawę

 • 1 IX 2012 – w ZSOiT im. Jana Szczepanika naukę podjęło 706 uczniów, pracowało 80 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi; w szkole istnieje 25 klas: XIV LO (profile: dziennikarsko-prawny, psychologiczno-pedagogiczny, teatralny, policyjny z turystyką), Technikum nr 5 (profile: technik technologii odzieży z elementami fryzjerstwa i kosmetologii, technik technologii drewna z elementami aranżacji wnętrz, fototechnik z elementami wzornictwa przemysłowego i marketingu, technik organizacji reklamy z fotografiką)


 • 28 XI – udział uczniów naszej Szkoły w Roku Jubileuszu 140. Rocznicy Urodzin Jana Szczepanika w Kinie „Marzenie” przygotowanym przez Urząd Miasta Tarnowa oraz przez Fundację im. Jana Szczepanika. Z tej okazji wydano okolicznościową gazetę „Wiadomości Tarnowskie” oraz zaprezentowano film dokumentalny TVP z 1972 roku z cyklu „Wielcy znani i nieznani” pt. „Polski Edison”.
 • Maj 2012 – ZSOiT zajęło IV miejsce w Lidze Debatanckiej (startowało 12 drużyn)
  28 VI – Szkoła Szczepanika ma nowe logo – jego autorem jest Tomasz Noga (klasa I TR)
 • 1 IX 2013 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 . Naukę w szkole rozpoczęło 785 uczniów, w tym 367 w klasach Liceum Ogólnokształcącego i 418 w klasach Technikum Nr 5. Uczyć ich będzie 70 nauczycieli.
 • 26 VI -w WSD w Tarnowie odbyło się podsumowanie II edycji Tarnowskiej Ligi Debatanckiej; nasza drużyna zajęła IV miejsce
 • 1 IX 2014 – rozpoczęcie roku szkolnego. Nowymi nauczycielami w naszej Szkole zostali p. Patrycjusz Gąsiorek – nauczyciel przedmiotów fotograficznych oraz p. Małgorzata Ciepielowska-Wróbel – nauczyciel fizyki.
 • 26 IX – projekty „Czas zatrzymany w Słowie” i „Małopolska Noc Naukowców” - „Naukowa Noc z duchami – naukowa wędrówka Jana Szczepanika po Europie – Berlin” organizowane przez szkołę oraz Fundację im. Jana Szczepanika.
 • 30 IV – finał Tarnowskiej Ligi Debatanckiej – zwycięstwo naszej szkoły nad III LO. ZSOiT zajęło I miejsce.

Ze względu na różnorodność oraz ilość wydarzeń kolejne lata przedstawione są w pliku do pobrania:
Kalendarium 2014 - 2021

Dyrektorzy Szkoły Szczepanika

 • Ludwika Rozsay – dyrektor w latach 1925-1928

ur. 24 sierpnia 1867 r. w Tarnowie, zm. 27 marca 1944 r. w Tarnowie

 • Zofia Przybyłkiewicz – dyrektor w latach 1928-1933

ur. 25 kwietnia 1876 r. w Tarnowie, zm. 5 stycznia 1949 r. w Bytomiu

 • Maria Gucwa – dyrektor w latach 1934-1946

ur. 21 listopada 1909 w Tarnowie, zm. po 1995 r. we Wrocławiu

 • mgr Czesław Bartosz – dyrektor w latach 1946-1949

ur. 20 lipca 1906 r. w Siedliskach Tuchowskich, zm. 14 listopada 1977 r. w Tarnowie

 • Helena Baruś – dyrektor w latach 1949-1957

ur. 27 listopada 1907 r. w Rydze, zm. 5 maja 1972 r. w Białej Podlaskiej

 • Kamil Jaderny – dyrektor w latach 1957-1967

ur. 5 listopada 1904 r. w Mielcu, zm. 29 czerwca 1967 r. w Tarnowie

 • Adolf Kobierski – dyrektor w latach 1967-1982

ur. 20 sierpnia 1919 r. w Lisiej Górze, zm. 3 stycznia 2004 r. w Tarnowie

 • mgr inż. Ludwika Gawron – dyrektor w latach 1982-1997

ur. 28 czerwca 1938 r. w Zgłobicach

 • mgr inż. Stanisław Wiatr – dyrektor w latach 1997-2007

ur. 10 sierpnia 1942 r. w Tarnowie

 • mgr Magdalena Siedlik – dyrektor w latach 2007 - 2021

ur. 24 maja 1966 r. w Tarnowie

 • mgr Sławomir Sus  - dyrektor od roku 2021

ur. 27 lipca 1969 r. w Nowym Sączu

Oprac. Mieczysław Czosnyka

Warto zobaczyć

Trochę historii...

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.