fbpx
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

"Zapomniany Wynalazca - O Janie Szczepaniku"

Album okolicznościowy p.prof. Anny Pragłowskiej
 

Upamiętnieniu osoby Jana Szczepanika oraz upowszechnieniu wiedzy o wynalazkach wybitnego tarnowianina służy album pt. "Zapomniany wynalazca", którego autorką jest Anna Pragłowska, nauczycielka ZSOiT.

Praca jest rekonstrukcją biografii Szczepanika, w której wyeksponowany został tarnowski motyw życia wielkiego wynalazcy. W albumie zwraca uwagę bogata ikonografia dotycząca Patrona Szkoły. Wiele materiałów zostało opublikowanych po raz pierwszy, należą do nich fotografie Jana Szczepanika oraz Jego Rodziny, kartki pocztowe wysyłane przez wynalazcę z całego świata do krewnych z Krosna, wizytówka oraz jedyny ocalały list, który Szczepanik napisał do swojej kuzynki Leonii. Dzięki pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Hiszpanii autorka mogła w książce zamieścić dekret króla Alfonsa XIII z roku 1902, informujący o przyznaniu wybitnemu tarnowianinowi tytułu Kawalera Orderu Izabeli Katolickiej.

Dr Stanisław Wróbel, historyk, autor wielu prac o Tarnowie i regionie, w recenzji książki Anny Pragłowskiej napisał:

... Praca oparta została na obszernej i zróżnicowanej bazie źródłowej. Ta różnorodność źródeł oznaczała także dla autorki różną ich wartość, zwłaszcza w aspekcie obiektywnej prawdy. Dlatego też, co widoczne jest w tekście pracy, były one poddane weryfikacji i swoistej konfrontacji z innymi źródłami.

Autorka dokonała ciekawej, wzmacniającej wartość opracowania strukturalizacji treści, gdzie na kanwie upływu czasu wypunktowane zostały kolejne etapy w życiu Jana Szczepanika.

Ciekawe i niezwykle wartościowe jest to, że autorka owe etapy w życiu Jana Szczepanika umieszcza nie tylko na linii upływającego czasu, ale także w określonej istniejącej w tym czasie rzeczywistości historycznej, gospodarczo-społecznej i kulturalno-naukowej. To prezentowanie rzeczywistości dotyczy zarówno lokalizmu, regionalizmu jak i szerszego kręgu - Europy i świata. Po prostu życie Jana Szczepanika zostało wplecione w postępujący rozwój cywilizacji, zwłaszcza technicznej.

Warto zobaczyć

Trochę historii...

Odwiedza nas 265 gości oraz 0 użytkowników.