fbpx
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną

„Spotlight on Britain”

1. Zadanie:
Przygotować prezentację multimedialną w języku angielskim na temat wybranego zagadnienia dotyczącego Wielkiej Brytanii.
2. Zawartość prezentacji:
W prezentacji należy umieścić informacje na temat jednego wybranego zagadnienia dotyczącego historii, geografii, kultury i sztuki brytyjskiej. Praca powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point. Mogą być w niej wykorzystane: muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, itp. Do każdej prezentacji należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, klasę oraz bibliografię.
3. Termin oddania prac: do 6 marca u p. Sylwii Sus-Grzesik. Wyniki zostaną ogłoszone 11.03.2020 r. podczas konkursu piosenki anglojęzycznej.
4. Kryteria oceny prezentacji:
     1. Poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji.
     2. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
     3. Kreatywność oraz atrakcyjność prezentowanego materiału.
     4. Samodzielność wykonania prezentacji.
5. Przygotowanie do konkursu:
Prace mają być przedstawione na lekcjach języka angielskiego. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
6. Gratyfikacja dla uczniów: ocena celująca z języka angielskiego dla uczniów, którzy wykonają i zaprezentują swoją pracę na lekcjach języka angielskiego; nagroda konkursowa dla najlepszych prezentacji multimedialnych.

Warto zobaczyć...

Trochę historii...

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.