fbpx
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym!

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę (528 zł netto na osobę-nie wliczamy świadczenia 500+) w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. Wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym można składać do dnia 15 września 2021 roku. Szczegółowych informacji udziela p. Monika Zachara
Wniosek do pobrania tutaj.

Warto zobaczyć...

Trochę historii...

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.