fbpx
  • 1
  • 2
  • 3

Uwaga! Stypendium dla uczniów zdolnych!

Jeżeli jesteś: 

  • laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem i finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, 
  • laureatem konkursu na pracę naukową, organizowaną przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, 
  • uczniem szkoły ponadpodstawowej uzyskującym najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki, 
  • uczniem uczestniczącym w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  • uczniem, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym

Możesz się starać o Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne za rok szkolny 2021/2022! Termin składania wniosków do 10 lipca 2022.

Szczegółowe informacje tutaj.

Warto zobaczyć

Trochę historii...

Odwiedza nas 330 gości oraz 0 użytkowników.