fbpx
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ważne informacje dla kandydatów do Szkoły Szczepanika

Uwaga! Przypominamy: samo wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym nie jest wystarczające! (szczegóły poniżej)

1. Metoda tradycyjna: 
    - Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznej rekrutacji, wydrukowanie i podpisanie przez kandydata i rodzica/opiekuna prawnego (należy zaznaczyć w systemie opcję "Składam wniosek osobiście"). Samo wypełnienie wniosku w systemie elektronicznej rekrutacji nie jest wystarczające bez wykonania kolejnego kroku!
    - Dostarczenie wydrukowanego i podpisanego wniosku wraz z ewentualnymi załącznikami do szkoły pierwszego wyboru celem weryfikacji 

2. Metoda elektroniczna (wymaga posiadania przez rodzica/opiekuna prawnego Profilu Zaufanego):
    - Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznej rekrutacji (dołączenie ewentualnych załączników w wersji elektronicznej)
    - Podpisanie wniosku Profilem Zaufanym (Samo podpisanie Profilem Zaufanym nie jest wystarczające bez wykonania kolejnego kroku!)
    - Wybranie opcji "Składam wniosek elektronicznie" i potwierdzenie przyciskiem "Złóż wniosek" (nie wymaga składania wersji papierowej)

Wnioski można składać do 19 czerwca 2023 roku, do godziny 15.00

Warto zobaczyć

Trochę historii...

Odwiedza nas 95 gości oraz 0 użytkowników.